Vise RSS-sider

Du kan vise RSS-sider enkeltvis, eller velge at Safari viser flere samtidig. Slik kan du raskt søke gjennom artikler fra flere websteder uten å besøke hvert enkelt websted.

Slik viser du en enkelt RSS-side:

  • Klikk på RSS-ikonet i Safari-adressefeltet når ikonet vises.

  • Klikk på et bokmerke for en RSS-side.

Vise flere RSS-sider samtidig:

  • Klikk på bokikonet for å vise alle bokmerkene dine.

  • Klikk på Legg til-knappen (+) nederst i sidepanelet til venstre for å opprette en ny «mappe uten navn». Gi mappen et nytt navn.

  • Flytt bokmerker for minst to RSS-sider til den nye mappen.

  • Flytt mappen med RSS-sider til øverst i sidepanelet, og slipp den i Bokmerkelinje-mappen eller Bokmerker-meny-mappen.

Nå kan du klikke på mappens navn i bokmerkelinjen eller Bokmerker-menyen og velge Vise alle RSS-artikler.

På høyre side i Safari-vinduet kan du søke i og sortere RSS-artiklene. Du finner også en skyveknapp for å endre hvor mange linjer av artiklene som vises i RSS-visning.


Vise RSS-sider