Legge til og bruke bokmerker i Bokmerker-menyen

Du kan legge til bokmerker i Bokmerker-menyen slik at det blir enklere å finne dem.

Slik legger du til bokmerker i Bokmerker-menyen:

  • Gå til websiden du vil opprette et bokmerke for. Hvis du bruker faner, kan du åpne flere websider i faner og opprette et bokmerke som en samling.

  • Velg Bokmerker > Legg til bokmerke eller Bokmerker > «Legg til bokmerker for disse fanene».

  • Skriv inn et navn for bokmerket eller samlingen i dialogruten som vises.

  • Åpne lokalmenyen, og velg Bokmerker-meny. Klikk deretter på Legg til.

Klikk på Legg til-knappen (+) i verktøylinjen for å legge til et bokmerke.

Slik fjerner du bokmerker fra Bokmerker-menyen:

  • Klikk på bokikonet for å vise bokmerkelisten.

  • I sidepanelet klikker du på Bokmerker-meny i Samlinger-listen.

  • Marker ett eller flere bokmerker du vil fjerne, i listen med bokmerker til høyre, og trykk på slettetasten.

    Hvis du ikke ser listen over bokmerker fordi den dekkes av Cover Flow-visningen, flytter du håndtaket under Cover Flow-rullefeltet.

Legge til og bruke bokmerker i Bokmerker-menyen