Om Safari

Safari er en nettleser – et program som du bruker til å finne og vise websider og bruke funksjoner på websider. Safari er utviklet for å gi websidene størst mulig plass, så kontrollene er laget for å bruke så lite plass som mulig. Rullefeltet vises kun når det er nødvendig, og du kan tilpasse verktøylinjene og skjule dem slik at du kan bruke mer av vinduet til websideinnhold.

Safari 4 inneholder nye funksjoner du kan bruke for å finne webstedene du er ute etter, for eksempel Top Sites-funksjonen og mulighet til å søke i hele loggen. Med Cover Flow-visningen i loggsøk kan du bla gjennom forhåndsvisninger av websteder du har besøkt tidligere, slik at det er enkelt å finne webstedet du vil besøke igjen.

Hvis du vil finne ut hva mer som er nytt i Safari 4, klikker du på denne koblingen:


Om Safari