Slette Autoutfyll-informasjon

Hvis Safari er stilt inn til å fylle ut skjemaer for deg automatisk, kan du slå av denne funksjonen og slette informasjon som Safari har lagret.

Slik slår du av Autofyll og sletter lagret informasjon:

  1. Velg handlingsmenyen > Valg, og velg deretter Autoutfyll. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

  2. Fjern markeringen for «Med informasjon fra Adressebok-kortet» og «Andre skjemaer».

  3. Klikk på Rediger ved siden av «Andre skjemaer». Det vises en liste med websteder der du vanligvis fyller ut informasjon som navn og e-postadresse.

  4. Marker websteder og klikk deretter på Fjern, eller klikk på Fjern alle. Klikk på Ferdig.

Rediger-knappen ved siden av «Med informasjon fra Adressebok-kortet» åpner adresseboken. Du vil sannsynligvis ikke slette informasjonen på Adressebok-kortet siden den brukes i andre programmer enn Safari.


Slette Autoutfyll-informasjon