Slette passordinformasjon

Hvis Safari er stilt inn til å fylle ut brukernavn og passord for deg automatisk, kan du slå av denne funksjonen og slette brukernavn og passord som Safari har lagret.

Slik slår du av Autofyll og sletter lagrede brukernavn og passord:

  1. Velg handlingsmenyen > Valg, og klikk deretter på Autoutfyll. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

  2. Fjern markeringen fra avkrysningsruten «Brukernavn og passord», og klikk på Rediger-knappen ved siden av.

  3. Marker brukernavn og klikk deretter på Fjern, eller klikk på Fjern alle.

    Passord vises ikke, men hvis du fjerner et brukernavn fra listen, fjernes passordet også.

  4. Klikk på Ferdig.

Slette passordinformasjon