Slå av sikkerhetsadvarsler

Selv om et websted ellers er sikkert, kan det inneholde skjemaer som ikke sendes på en sikker måte. Slike skjemaer kan for eksempel inneholde passord eller kredittkortnummer. Hvis du er i ferd med å sende informasjon på en måte som ikke er sikker, viser Safari en melding slik at du får sjansen til å avbryte. Du kan slå av denne meldingen hvis du ikke vil at den skal vises.

Slik slår du av varselmeldingen:

  1. Velg handlingsmenyen > Valg, og klikk deretter på Sikkerhet. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

  2. Fjern markeringen for «Spør før et usikret skjema sendes til et sikkert websted».

Hvis du slår av sikkerhetsadvarsler, mister du noe av beskyttelsen mot farer på Internett. Du bør dele personlig informasjon og laste ned objekter kun hvis du er sikker på at webstedet du besøker, er til å stole på.


Slå av sikkerhetsadvarsler