Nullstille Safari

Hvis du bruker en delt maskin eller en maskin flere har tilgang til, vil du kanskje nullstille Safari slik at andre ikke kan se hvilke websteder du har besøkt, og annen informasjon om hvordan du har brukt Safari.

Viktig:Pluginmoduler – små programmer som utfører bestemte oppgaver, for eksempel avspilling av mediafiler – installeres ofte for å utvide funksjonaliteten til datamaskiner. Noen pluginmoduler oppbevarer informasjon om hvilke websteder du besøker. Slik informasjon slettes ikke når du nullstiller Safari, så det er mulig at du ikke får fjernet loggen helt ved å nullstille Safari.

Slik nullstiller du Safari:

 1. Velg handlingsmenyen > Nullstill Safari. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

 2. Fjern markeringen for objekter du ikke vil nullstille:

  Slett logg: Sletter listen over websider du har besøkt.

  Nullstill Top Sites: Sletter endringer du har gjort for Top Sites, for eksempel å legge til eller feste et websted. Top Sites-siden går tilbake til å vise websideforhåndsvisningene som ble vist da du installerte Safari 4.

  Fjern alle forhåndsvisningsbilder for websider: Fjerner miniatyrbilder Safari har lagret av websider du har besøkt.

  Tøm bufferen: Fjerner websider du har besøkt, fra området på datamaskinen der Safari midlertidig lagrer disse. Bufferen gjør det raskere å laste inn websider.

  Tøm Nedlastinger-vinduet: Tømmer listen med filer du har lastet ned fra websteder. Det er bare navnene som fjernes. Filene blir værende på disken til du fjerner dem.

  Fjern alle informasjonskapsler:
  Fjerner informasjonskapsler som websteder har lagret på maskinen.

  Fjern alle webstedikoner: Fjerner webstedikoner, som er små bilder som identifiserer websteder på Internett. De vises i adresselinjen, bokmerkelisten og andre steder i Safari. Disse ikonene er lagret på datamaskinen.

  Fjern lagrede navn og passord:
  Fjerner brukernavn og passord som Safari automatisk fyller ut (når Autoutfyll-funksjonen er slått på) på websteder som krever brukernavn og passord.

  Fjern annen skjematekst i Autoutfyll:
  Fjerner noe personlig informasjon, for eksempel telefonnumre, som Safari bruker til automatisk utfylling av skjemaer på websider (når Autoutfyll-funksjonen er slått på). Du fjerner ikke informasjon fra Adressebok ved å fjerne Autoutfyll-informasjon.

  Lukk alle Safari-vinduer: Hvis du ikke lukker alle Safari-vinduer, kan andre bruke Fram- og Tilbake-knappene til å vise websidene du har besøkt.

 3. Klikk på Nullstill.

  Åpne vinduer lukkes, og et nytt vindu åpnes. Det nye vinduet har en ny logg for Tilbake- og Fram-knappen.

Når du nullstiller Safari, fjernes alle informasjonskapsler og lagrede passord og all lagret Autoutfyll-informasjon, ikke bare det som er lagret etter at du åpnet Safari. Informasjonskapsler som er lagret av andre programmer, kan også bli fjernet.


Nullstille Safari