Tastatursnarveier i Safari

Mange av tastatursnarveiene i Safari vises ved siden av kommandoene i menyene i Safari. Her finner du en oversikt over tastatursnarveier du ikke finner i menyene.

Handling
Snarvei

Websider

Velge søkefeltet

Ctrl-Alt-F

Rulle opp eller ned, til venstre eller til høyre

Piltaster

Rulle ned ett skjermbilde

Side ned-tasten 

Mellomromstasten

Rulle opp ett skjermbilde

Side opp-tasten 

Skift-mellomromstasten

Åpne en ny side i en ny fane

Hold nede Ctrl mens du klikker på en kobling eller et bokmerke

Åpne en side i en ny fane, og legg fanen foran

Hold nede Ctrl og Skift mens du klikker på en kobling eller et bokmerke

Legg neste fane foran 

Legg forrige fane foran

Ctrl-tabulator 

Ctrl-Skift-tabulator

Åpne alle bokmerkene i en samling som faner

Hold nede Ctrl mens du klikker på samlingen i bokmerkelinjen

Vise en liste over sist brukte sider etter navn

Hold nede Tilbake- eller Fram-knappen til listen vises

Åpne en nedlastet fil

Dobbeltklikk på ikonet ved siden av filen i Nedlastinger-vinduet

Bokmerker

Legge til et bokmerke i Bokmerker-menyen

Åpne siden, og trykk deretter Ctrl-Skift-D

Legge til et bokmerke i bokmerkelinjen

Flytt ikonet for siden fra adressefeltet til bokmerkelinjen

Flytte et bokmerke i bokmerkelinjen

Flytt bokmerket til høyre eller venstre

Fjerne et bokmerke fra bokmerkelinjen

Flytt bokmerket opp og ut fra bokmerkelinjen

Bokmerkelisten

Åpne bokmerkelisten

Ctrl-Alt-B

Marker det neste bokmerket eller den neste mappen i en samling

Pil opp eller pil ned

Åpne en mappe i en samling

Høyrepil

Lukke en mappe i en samling

Venstrepil

Åpne en mappe i en samling og alle undermappene

Alt-høyrepil

Lukke en mappe i en samling og alle undermappene

Alt-venstrepil

Endre navnet eller adressen for et bokmerke

Marker bokmerket, og skriv deretter inn navnet eller adressen

Marker det neste navnet eller den neste adressen for et bokmerke du vil endre, hvis tekst er markert

Trykk på Tabulator-tasten

Fullføre redigeringen av et bokmerke

Trykk på retur- eller Enter-tasten

Slette et bokmerke fra bokmerkelisten

Marker bokmerket, og trykk på slettetasten

 

Tastatursnarveier i Safari