Legge til og bruke bokmerker i bokmerkelinjen

Bokmerkelinjen er et praktisk sted å oppbevare bokmerker for websider du besøker ofte. Den er nesten øverst i Safari-vinduet og har et bokikon helt til venstre.

Slik legger du til bokmerker i bokmerkelinjen:

  • Gå til websiden du vil opprette et bokmerke for. Hvis du bruker faner, kan du åpne flere websider i faner og opprette et bokmerke som en samling.

  • Velg Bokmerker > Legg til bokmerke eller Bokmerker > «Legg til bokmerker for disse fanene». (Hvis Bokmerker-menyen ikke er synlig, holder du nede Alt-tasten for å vise menylinjen.)

  • Skriv inn et navn for bokmerket eller samlingen i dialogruten som vises.

  • Åpne lokalmenyen, og velg Bokmerkelinje. Klikk deretter på Legg til.

Du kan legge til et bokmerke ved å klikke på Legg til-knappen (+) i verktøylinjen eller ved å flytte ikonet for websiden fra adressefeltet til bokmerkelinjen.

Slik endrer du rekkefølgen på bokmerker i bokmerkelinjen:

Flytt bokmerkene.

Slik fjerner du et bokmerke:

Flytt bokmerket til over bokmerkelinjen.

Legge til og bruke bokmerker i bokmerkelinjen