Merke websider med bokmerker

Ved hjelp av bokmerker kan du enkelt gå tilbake til websider du besøker ofte.

Slik oppretter du et bokmerke for en webside:

  1. Gå til websiden du vil opprette et bokmerke for. Hvis du bruker faner, kan du åpne flere websider i faner og opprette et bokmerke som en samling.

  2. Velg Bokmerker > Legg til bokmerke eller Bokmerker > «Legg til bokmerker for disse fanene». (Hvis Bokmerker-menyen ikke er synlig, holder du nede Alt-tasten for å vise menylinjen.)

  3. Skriv inn et navn for bokmerket eller samlingen i dialogruten som vises.

  4. Angi hvor du vil legge til bokmerket eller samlingen. Du kan legge til bokmerket eller samlingen i bokmerkelinjen, Bokmerker-menyen eller i en samling du allerede har opprettet.

  5. Klikk på Legg til.

Du kan legge til et bokmerke ved å klikke på Legg til-knappen (+) i verktøylinjen eller ved å flytte ikonet for websiden fra adressefeltet til bokmerkelinjen.

Klikk på bokikonet for å vise bokmerkene dine.


Merke websider med bokmerker