Slette loggen

Logglisten i Safari er en oversikt over websider du har besøkt. Listen hjelper deg med å gå tilbake til disse sidene, men det kan hende at du vil slette informasjonen av hensyn til personvern.

Slik tømmer du hele listen:

Velg Logg > Slett Logg, og klikk deretter på Tøm. (Hvis Logg-menyen ikke er synlig, holder du nede Alt-tasten for å vise menylinjen.)

Slik fjerner du enkeltobjekter fra listen:

  • Klikk på bokikonet.

  • Klikk på Logg i Samlinger-listen til venstre.

  • Marker objektene du vil slette, i listen med bokmerker til høyre, og trykk deretter på slettetasten.

    Hvis du ikke ser listen over bokmerker fordi den dekkes av Cover Flow-visningen, flytter du håndtaket under Cover Flow-rullefeltet.

Slik angir du hvor lenge enkeltobjekter skal oppbevares før de slettes automatisk:

  • Velg handlingsmenyen > Valg, og klikk deretter på Generelt. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

  • Velg et alternativ fra lokalmenyen «Fjern loggobjekter».

Slette loggen