Unngå forfalskede websteder

Når du går til en sikker webside – for eksempel en nettbank – kontrollerer Safari sertifikatet til webstedet og sammenligner det med kjente, pålitelige sertifikater. Hvis Safari ikke kjenner igjen sertifikatet til webstedet, eller hvis webstedet ikke har et sertifikat, gir Safari beskjed om dette.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan Safari bruker sertifikater, leser du dette emnet:

Slik svarer du på en sertifikatadvarsel:

  • Klikk på Vis sertifikat, og se etter mistenkelig informasjon i sertifikatet.

    • Se etter teksten «Dette sertifikatet er signert av en utsteder uten tillit». Hvis du ser denne teksten, klikker du på Avbryt og unngår å besøke webstedet.

    • Klikk på Detaljer-fanen. Kontroller at det som er oppført under navn og organisasjon, er det samme som navnet til personen eller organisasjonen som webstedet tilhører. Hvis du ser noe uvanlig, eller hvis ikke alt er som forventet, klikker du på Avbryt og unngår å besøke webstedet.

  • Hvis du fortsetter til webstedet, dobbeltsjekker du at adressen i Safari-verktøylinjen er adressen til siden du vil besøke. Adressen skal begynne med «https://», og navnet på webstedet skal være stavet riktig. Noen ganger utgir forfalskede websteder seg for å være godkjente websteder ved å endre én eller to bokstaver i adressen til det godkjente webstedet.

  • Kontakt administratoren for webstedet, forklar problemet, og be om mer informasjon.

Hvis du fortsetter, lagres sertifikatet på datamaskinen, og denne advarselen vises ikke igjen for dette webstedet før du avslutter Safari og starter programmet på nytt. Du kan fjerne sertifikatet senere. Hvis du vil vise og administrere sertifikater, velger du Start > Kontrollpanel, klikker på Alternativer for Internett og klikker deretter på Innhold-fanen.


Unngå forfalskede websteder