Konfigurere en proxytjener

Hvis datamaskinen din kobler til Internett via et nettverk som er beskyttet av en brannmur, er det mulig at du må angi proxytjenere for å få tilgang til websider og andre ressurser på Internett.

Før du begynner: Kontakt nettverksadministratoren for informasjon om hvilken type proxytjener du skal angi (for eksempel en webproxytjener), IP-adressen eller DNS-navnet til tjeneren og portnummer.

Slik konfigurerer du en proxytjener:

  1. Velg handlingsmenyen > Valg, og klikk deretter på Avansert. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

  2. Klikk på Endre innstillinger. Dialogruten Internett-egenskaper åpnes. (Hvis du bruker Windows Vista, heter denne dialogruten Alternativer for Internett.)

  3. Klikk på Innstillinger, og endre proxyinnstillingene ved hjelp av informasjonen fra nettverksadministratoren.

  4. Klikk på OK.

Tjeneren kalles proxytjener fordi Safari sender forespørsler om websider til tjeneren i stedet for direkte til webstedet.

Konfigurere en proxytjener