Søke i loggen

Hvis du vil gå tilbake til en webside, men ikke husker adressen, kan du søke i Internett-loggen. Standardinnstillingen er at loggen lagrer websidene du har åpnet, omtrent en måned tilbake i tid.

Slik søker du i Loggen:

  • Klikk på Top Sites-knappen i bokmerkelinjen.

  • Skriv inn et søkeord eller -uttrykk i Top Sites-søkefeltet, og trykk på Enter.

Søkeresultatene vises umiddelbart. Bruk det horisontale rullefeltet for å bla gjennom forhåndsvisninger av websider, og klikk på siden du vil vise.

Slik søker du ved hjelp av bokmerkelisten:

  • Klikk på bokikonet til venstre i bokmerkelinjen.

  • Marker Logg i Samlinger-listen.

  • Skriv inn et ord eller et uttrykk i søkefeltet øverst til høyre i bokmerkelisten. Treff kommer opp mens du søker.

To knapper, Alle og Logg, vises over listen med søkeresultater. Klikk på Logg for å søke i sist besøkte websider, eller klikk på Alle for å søke i sist besøkte websider og alle bokmerkene dine.

Søke i loggen