Søke i bokmerker

Hvis du ikke finner bokmerket du vil bruke, kan du søke i bokmerkelisten.

Slik søker du i bokmerkelisten:

  1. Klikk på bokikonet til venstre i bokmerkelinjen.

  2. Hvis du vil avgrense søket til en bestemt samling, klikker du på samlingen i Samlinger-listen.

  3. Skriv inn et ord eller et uttrykk i søkefeltet øverst til høyre i bokmerkelisten. Treff kommer opp mens du søker.

  4. Hvis du vil søke i alle samlingene, klikker du på Alle-knappen over listen med søkeresultater.

Søke i bokmerker