Søke etter emner i RSS-sider

Hvis du leser RSS-sider, kan du lage et bokmerke som søker etter et bestemt emne i artiklene.

Slik lager du et bokmerke som søker etter emner:

  1. Gå til RSS-visningen for websiden du vil søke i. Du kan for eksempel gå til www.dagbladet.no og klikke på RSS-ikonet helt til høyre i adresselinjen.

    Hvis det er mer enn én RSS-visning for en webside, vil det vises en liste over alle tilgjengelige RSS-ikoner når du klikker på RSS-ikonet. Velg den du vil ha.

  2. Skriv inn emnet du vil søke etter i feltet Søk i artikler. Skriv for eksempel «fotball» for å søke etter artikler om fotball.

  3. Klikk på Legg til-knappen (+).

  4. Skriv inn et navn for bokmerket, for eksempel «Fotballnyheter».

  5. Angi hvor du vil legge til bokmerket. Du kan legge det til i bokmerkelinjen, Bokmerker-menyen eller en av bokmerkesamlingene, for eksempel Sport.

  6. Klikk på Legg til.

    Klikk på bokmerket for å åpne en RSS-side som viser alle artikler som samsvarer med søket ditt.

Søke etter emner i RSS-sider