Bruke faner

Du kan vise websider som separate faner i Safari-vinduet.

Slik åpner du sider i faner:

 • Hvis du vil åpne en kobling fra en webside, høyreklikker du på koblingen og velger «Åpne kobling i ny fane».

  Du kan også Ctrl-klikke på koblingen.

 • Hvis du vil åpne et bokmerke i bokmerkelinjen, høyreklikker du på bokmerket og velger «Åpne i ny fane», eller «Åpne i faner» hvis bokmerket er en samling.

  Du kan også Ctrl-klikke på bokmerket.

 • Hvis du vil åpne en side du har besøkt tidligere, holder du nede Ctrl-tasten og klikker på Fram- eller Tilbake-knappen.

 • Hvis du vil åpne bokmerkelisten eller Top Sites-siden, holder du nede Ctrl-tasten og klikker på bokikonet eller Top Sites-ikonet.

Slik åpner du faner fra bokmerkelisten:

 • Klikk på bokikonet for å vise bokmerkelisten.

 • I sidepanelet markerer du samlingen som inneholder bokmerkene du vil åpne. Bokmerkene i samlingen vises til høyre.

  Hvis du ikke ser listen over bokmerker fordi den dekkes av Cover Flow-visningen, flytter du håndtaket under Cover Flow-rullefeltet.

 • Marker bokmerkene du vil åpne, og trykk på mellomromstasten.

Slik oppretter du et bokmerke for en gruppe faner som en samling:

 • Åpne websidene som faner i et Safari-vindu.

 • Velg Bokmerker > «Legg til bokmerker for disse fanene». (Hvis Bokmerker-menyen ikke er synlig, holder du nede Alt-tasten for å vise menylinjen.)

 • Gi bokmerket et navn, velg en plassering fra lokalmenyen, og klikk deretter på Legg til.

Hvis du plasserer samlingen i bokmerkelinjen, kan du åpne alle sidene i faner ved å klikke på samlingen. Klikk på bokikonet, marker Bokmerkelinje i sidepanelet, og marker deretter Autoklikk-avkrysningsruten ved siden av navnet på samlingen i listen til høyre.

Slik omorganiserer du faner eller flytter dem:

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på faner, plasserer du markøren på en fane, holder nede museknappen og flytter fanen til venstre eller høyre i fanelinjen.

 • Hvis du vil åpne en fane i et annet Safari-vindu, plasserer du markøren på en fane, holder nede museknappen og flytter fanen til et annet Safari-vindu eller skrivebordet.

 • Høyreklikk på en fane, og velg Flytt fane til nytt vindu.

Hvis du vil endre innstillinger for åpning av sider i faner, velger du handlingsmenyen > Valg og klikker på Faner. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)


Beslektede emner

Angi Safari-valg

Bruke faner