Hvis Safari ikke kan åpne et websted

Det kan være flere grunner til at Safari ikke får åpnet et websted. Hvis et websted ikke åpnes, kan du prøve disse tipsene.

Kontroller Internett-adressen

  • Forsikre deg om at du har riktig Internett-adresse (URL), og at du har skrevet den inn riktig.

  • Forsøk å skrive inn «/index.html» på slutten av adressen.

Tøm bufferen, og nullstill Safari

  • Du tømmer bufferen ved å trykke Ctrl-Alt-E og klikke på Tøm. Deretter trykker du Ctrl-R for å laste inn siden på nytt.

  • Hvis det ikke hjelper å tømme bufferen, velger du handlingsmenyen > Nullstill Safari og klikker på Nullstill. Deretter prøver du å åpne siden igjen. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

Merk:Hvis du nullstiller Safari, slettes loggen og annen informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du:

Kontroller proxyinnstillingene

Hvis datamaskinen eller nettverket er beskyttet med en proxy eller brannmur, forsikrer du deg om at nettverks- og Internett-innstillingene er riktige i Kontrollpanel. Hvis innstillingene er feil, er det mulig at Safari ikke kan koble til enkelte websteder.

Ta kontakt med eieren av webstedet

  • Det er mulig at websiden blokkerer brukere fra å bruke Safari for å få tilgang til siden. Spør eieren av webstedet for å finne ut om dette er tilfelle.

  • Kontroller om den første delen av adressen, som identifiserer Internett-protokollen (for eksempel http eller https), ikke er standard. Hvis den ikke er standard, kan ikke Safari åpne den.

  • Spør eieren av webstedet om det er et problem med konfigureringen av webtjeneren.

Bruk den nyeste versjonen av Safari

Hvis du vil ha informasjon om oppdatering av programvare, leser du:

Hvis websiden fremdeles ikke åpnes, rapporterer du problemet ved å åpne handlingsmenyen som er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet (ser ut som et tannhjul), og velge «Rapporter feil til Apple».


Hvis Safari ikke kan åpne et websted