Hvis en webside ikke åpnes

Det kan være flere grunner til at en webside ikke åpnes i Safari. Hvis en webside ikke åpnes, kan du prøve disse tipsene.

Vent litt, og prøv igjen

Webstedet kan være midlertidig utilgjengelig.

Hvis websiden fremdeles ikke åpnes, avslutter du Safari og starter programmet på nytt, og prøver deretter å åpne siden igjen.

Tøm bufferen, og nullstill Safari

  • Du tømmer bufferen ved å trykke Ctrl-Alt-E og klikke på Tøm. Deretter trykker du Ctrl-R for å laste inn siden på nytt.

  • Hvis det ikke hjelper å tømme bufferen, velger du handlingsmenyen > Nullstill Safari og klikker på Nullstill. Deretter prøver du å åpne siden igjen. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

Merk:Hvis du nullstiller Safari, slettes loggen og annen informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du:

Kontroller Internett-tilkoblingen

  • Du kan forsikre deg om at maskinen er koblet til Internett ved å kontrollere et annet program, for eksempel et e-postprogram.

  • Hvis du er koblet til Internett via et bedriftsnettverk, kan det hende at nettverket er beskyttet med en brannmur som hindrer at du får åpnet websiden. Be nettverksadministratoren om hjelp.

Kontroller Internett-adressen

  • Forsikre deg om at du har riktig Internett-adresse (URL), og at du har skrevet den inn riktig.

  • Forsøk å skrive inn «/index.html» på slutten av adressen.

  • Hvis du åpner en webside ved å bruke en Bonjour-adresse, kontrollerer du at websiden er på samme lokalnettverk (subnett) som datamaskinen du bruker.

Bruk den nyeste versjonen av Safari

Gå til Safari-websiden for å oppdatere programvaren:

Ta kontakt med eieren av webstedet

  • Det er mulig at websiden blokkerer brukere fra å bruke Safari for å få tilgang til siden. Spør eieren av webstedet for å finne ut om dette er tilfelle.

  • Det er mulig at koblingen til siden som du prøver å åpne, prøver å åpne en fil i et annet program. (Hvis filen eller programmet ikke er tilgjengelig, vises en melding om at Safari ikke kan åpne URL-en eller filen.)

Hvis websiden fremdeles ikke åpnes, rapporterer du problemet ved å velge handlingsmenyen > «Rapporter feil til Apple». (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)


Hvis en webside ikke åpnes