Hvis en nedlastet fil er borte

Safari lagrer nedlastede objekter enten til Mine dokumenter- eller Nedlastinger-mappen, avhengig av hvilken versjon av Windows du har. Hvis du ikke finner et objekt du har lastet ned, kan du prøve følgende:

Slik finner du en fil du har lastet ned:

  1. Velg handlingsmenyen > Nedlastinger. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

  2. Klikk på forstørrelsesglasset ved siden av et filnavn i Nedlastinger-vinduet for å vise hvor filen er plassert på maskinen.

Hvis en nedlastet fil er borte