Hvis du ikke kan lagre eller skrive ut en webside

Hvis du ikke kan lagre eller skrive ut en webside, er det mulig at Safari ikke er ferdig med å åpne siden.

Prøv følgende forslag:

Vent litt for å la Safari fullføre åpningen av siden, og prøv å lagre eller skrive ut på nytt.

Hvis det ser ut til at innlastingen av siden stopper opp, trykker du på Escape-tasten (Esc) for å avslutte innlastingen og prøver å lagre eller skrive ut på nytt.

Hvis du ikke kan lagre eller skrive ut en webside