Hvis du har problemer med å laste ned

Safari kan håndtere de fleste filtyper du finner på Internett, men det kan noen ganger hende at du får problemer med å laste ned eller åpne en fil. Her er noen mulige årsaker.

Nedlastingen er ikke fullført

  • Du kan ikke åpne en fil mens den lastes ned. Vent til nedlastingen er fullført, og prøv å åpne filen.

  • Av og til fullføres ikke nedlastingen av filen fordi det oppstår et problem eller filen er skadet. Prøv å laste ned filen på nytt.

  • Velg Vindu > Nedlastinger for å vise en liste over filene du har lastet ned. Hvis nedlastingen er stoppet midlertidig, klikker du på Fortsett-knappen. Fortsett-knappen er oransje med en bøyd pil.

Du finner ikke filen

Hvis filen er ferdig lastet ned, men du ikke finner den, velger du Vindu > Nedlastinger for å vise nedlastingslisten. Klikk på forstørrelsesglasset ved siden av filnavnet for å finne filen.

Merk:Hvis du flytter filen eller endrer nedlastingssted etter at filen er lastet ned, vil ikke Safari finne filen eller kunne åpne den fra Nedlastinger-vinduet.

Kan ikke åpne filen med programmet som er angitt for filen

  • Hvis du ikke kan åpne filen, er det mulig du ikke har et program som kan åpne den. Gå til siden du lastet ned filen fra for å finne mer informasjon.

  • Hvis du ikke kan åpne filen med programmet som lagde den, kan filen ha blitt skadet under nedlasting. Slett filen, og last den ned på nytt.

Filen som er lastet ned, er komprimert

Den nedlastede filen kan være et komprimert arkiv eller en diskfil som inneholder filen du ønsker. Hvis du lastet ned filen fra et websted du stoler på, dobbeltklikker du på filen for å dekomprimere den.

Hvis du har problemer med å laste ned