Hvis bokmerker mangler i bokmerkelinjen

Det kan se ut som om bokmerker er borte hvis ikke hele bokmerkelinjen vises.

Prøv følgende tips:

  • Bokmerkelinjen kan være skjult. Åpne handlingsmenyen. Hvis et av alternativene er Vis bokmerkelinjen, velger du dette. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

  • Det er mulig at Safari-vinduet ikke er bredt nok til at hele linjen vises. Prøv å gjøre vinduet videre.

  • Hvis vinkelparenteser (>>) vises helt til høyre i linjen, klikker du på dem.

Hvis du fremdeles ikke finner bokmerket, er det mulig at det er slettet ved en feil. Da må du legge det til i bokmerkelinjen igjen.


Hvis bokmerker mangler i bokmerkelinjen