Hvis bilder ikke vises

Last inn websiden på nytt

Trykk Ctrl-R, eller klikk på Last inn på nytt-ikonet (en bøyd pil) i adressefeltet i Safari.

Kontroller innstillingene

Det er mulig at du har slått av valget for å vise bilder. Slik slår du på websidebilder:

    • Velg handlingsmenyen > Valg, og klikk deretter på Utseende. (Handlingsmenyen er nesten øverst til høyre i Safari-vinduet og ser ut som et tannhjul.)

    • Marker valget «Vis bilder når siden åpnes».

Prøv å åpne en annen side

Hvis bilder vises på andre websider, er det mulig at problemet kun gjelder en bestemt side. Kontakt eieren av webstedet for å få hjelp.

Kontroller Utvikle-menyen

Hvis du arbeider med et websted, åpner du Utvikle-menyen og forsikrer deg om at Deaktiver bilder ikke er markert.

Hvis bilder ikke vises