Oprette bogmærker til RSS-sider

Hvis du læser RSS-sider (nyhedsartikler), kan du oprette bogmærker til dine yndlingssider. Hvis du allerede har oprettet et bogmærke til RSS-sidens kilde – f.eks. hvis du har oprettet et bogmærke til New York Times’ hjemmeside – skal du have et separat bogmærke til RSS-oversigten.

Du opretter bogmærker til RSS-sider på følgende måde:

  1. Gå til RSS-oversigten på den webside, du vil søge på. Gå f.eks. til www.nytimes.com, og klik på RSS-ikonet i højre side af adresselinjen.

    Hvis der er flere RSS-oversigter til en webside, vises der en liste over alle tilgængelige RSS-sider, hvis du klikker på RSS-ikonet. Vælg den, du vil bruge.

  2. Klik på knappen Tilføj (+).

  3. Skriv et navn til bogmærket, f.eks. “Nyeste artikler fra New York Times”.

  4. Anfør, hvor bogmærket skal anbringes. Du kan føje bogmærket til bogmærkelinjen, til Bogmærkemenuen eller til en samling, hvis du har oprettet en.

  5. Klik på Tilføj.

    Når du klikker på bogmærket, viser Safari de nyeste artikler.

Hvis du opbevarer bogmærket på bogmærkelinjen eller Bogmærkemenuen, kan Safari regelmæssigt søge efter nye artikler og derefter vise antallet af nye artikler ud for bogmærkets navn.


Oprette bogmærker til RSS-sider