Tastaturgenveje i Safari

Du kan se mange af tastaturgenvejene til Safari ved siden af kommandoerne på Safaris menuer. Her er nogle flere tastaturgenveje.

Handling
Tastaturgenvej

Websider

Vælg søgefeltet

Ctrl-Alt-F

Rul op, ned, til venstre eller til højre

Pile

Rul et skærmbillede ned

Page Down

Mellemrumstast

Rul et skærmbillede op

Page Up

Skift-mellemrum

Åbn en side i en ny fane

Tryk på Ctrl, mens du klikker på en henvisning eller et bogmærke

Åbn en side i en ny fane, og anbring fanen forrest

Tryk på Ctrl og Skift, mens du klikker på en henvisning eller et bogmærke

Anbring den næste fane forrest

Anbring den forrige fane forrest

Ctrl-Tab

Ctrl-Skift-Tab

Åbn alle bogmærker i en samling på bogmærkelinjen i faner

Tryk på Ctrl, og klik på samlingen på bogmærkelinjen

Se en liste over de seneste sider sorteret efter navn

Hold knappen Tilbage eller Frem nede, indtil listen vises

Åbn en overført fil

Dobbeltklik på ikonet ud for filen i vinduet Overførsler

Bogmærker

Føj et bogmærke til Bogmærkemenuen

Åbn siden, og tryk på Ctrl-Skift-D

Føj et bogmærke til bogmærkelinjen

Træk ikonet for siden fra adressefeltet til bogmærkelinjen

Flyt et bogmærke på bogmærkelinjen

Træk bogmærket til højre eller venstre

Fjern et bogmærke fra bogmærkelinjen

Træk bogmærket op over bogmærkelinjen

Bookmærkelisten

Åbn bogmærkelisten

Ctrl-Alt-B

Vælg næste bogmærke eller den næste mappe i en samling

Pil op eller pil ned

Åbn en mappe i en samling

Højrepil

Luk en mappe i en samling

Venstrepil

Åbn en mappe i en samling og alle de mapper, den indeholder

Alt-højrepil

Luk en mappe i en samling og alle de mapper, den indeholder

Alt-venstrepil

Skift navn eller adresse på et bogmærke

Vælg bogmærket, og klik på dets navn eller adresse

Vælg det næste bogmærkenavn eller -adresse, der skal ændres, hvis der er valgt tekst

Tryk på tabulatortasten

Afslut redigering af et bogmærke

Tryk på Retur eller Enter

Slet et bogmærke på bogmærkelisten

Vælg bogmærket, og tryk på Delete

 

Tastaturgenveje i Safari