Vise RSS-sider

Du kan vise RSS-sider enkeltvis eller få Safari til at vise flere på en enkelt side. På den måde kan du hurtigt gennemsøge artikler fra flere websteder uden at skulle besøge hvert enkelt websted for sig.

Du ser en enkelt RSS-side på følgende måde:

  • Klik på RSS-ikonet i Safaris adressefelt, når du ser det.

  • Klik på et bogmærke til en RSS-side.

Du ser flere RSS-sider på en gang på følgende måde:

  • Klik på ikonet for den åbne bog for at se alle dine bogmærker.

  • Klik på knappen Tilføj (+) nederst i indholdsoversigten til venstre for at oprette en ny “mappe uden navn”. Omdøb mappen med et navn, du vælger.

  • Træk bogmærker til to eller flere RSS-sider til den nye mappe.

  • Træk mappen med RSS-sider til toppen af indholdsoversigten, og anbring den på bogmærkelinjen eller i mappen Bogmærkemenu.

Nu kan du klikke på mappens navn på bogmærkelinjen eller Bogmærkemenuen og vælge Vis alle RSS-artikler.

Når du ser RSS-sider, skal du lægge mærke til mulighederne i højre side af Safarivinduet, som du kan bruge til at søge i og sortere artiklerne. Der findes også et mærke, som bestemmer, hvor mange linjer af artiklerne der vises i RSS-oversigt.


Vise RSS-sider