Søge på RSS-sider efter emner

Hvis du læser RSS-sider (nyhedsartikler), kan du oprette et bogmærke, der søger i artiklerne efter et bestemt emne.

Du opretter et bogmærke, der søger efter emner, på følgende måde:

  1. Gå til RSS-oversigten på den webside, du vil søge på. Gå f.eks. til www.nytimes.com, og klik på RSS-ikonet i højre side af adresselinjen.

    Hvis der er flere RSS-oversigter til en webside, vises der en liste over alle tilgængelige RSS-sider, hvis du klikker på RSS-ikonet. Vælg den, du vil bruge.

  2. Skriv i feltet Søg i artikler det emne, du vil søge efter. Skriv f.eks. “fodbold” for at søge efter artikler om fodbold.

  3. Klik på knappen Tilføj (+).

  4. Skriv et navn til bogmærket, f.eks. “Fodboldnyt”.

  5. Anfør, hvor bogmærket skal anbringes. Du kan føje det til bogmærkelinjen, Bogmærkemenuen eller til en af bogmærkesamlingerne, f.eks. Sport.

  6. Klik på Tilføj.

    Når du klikker på bogmærket, åbnes en RSS-side med alle de artikler, der opfylder dit søgekriterium.

Søge på RSS-sider efter emner