Besøge websider igen

Safari husker de websider, du har besøgt, så du nemt kan vende til bage til dem. Safari husker som standard de websider, du har besøgt den sidste måneds tid.

Du vender tilbage til en webside på følgende måde:

  • Hvis du vil flytte gennem historien en side ad gangen, skal du klikke på knappen Tilbage eller Frem på værktøjslinjen. Hvis du vil vælge på en liste over tidligere sider, skal du klikke på og holde knapperne nede.

  • Du ser alle websiderne i din browserhistorie ved at vælge Handling > Historie. (Menuen Handling findes i øverste højre hjørne af Safari-vinduet og ligner et tandhjul.)

    Brug den vandrette rulleskakt til at blade gennem eksempler på de sider, du har udforsket i dag. Du kan se en liste over tidligere sider ved at trække håndtaget under rulleskakten opad.

Du kan også se din Top Sites-side, så du visuelt kan udforske eksempler på de websider, du besøger tit.


Besøge websider igen