Hvis Safari ikke kan åbne et websted

Der kan være flere grunde til, at Safari ikke kan åbne et websted. Hvis du ikke kan se en webside, kan du prøve disse gode råd:

Kontroller websidens adresse

  • Kontroller, om adressen til websiden er korrekt, og at du har skrevet den korrekt.

  • Prøv at skrive “/index.html” efter adressen.

Tøm bufferen, og nulstil Safari

  • Du tømmer bufferen ved at trykke på Ctrl-Alt-E og klikke på Tøm. Tryk derefter på Ctrl-R for at indlæse siden igen.

  • Hvis det ikke hjælper at tømme bufferen, skal du vælge Handling > Nulstil Safari, klikke på Nulstil og derefter prøve at åbne siden igen. (Menuen Handling findes i øverste højre hjørne af Safari-vinduet og ligner et tandhjul.)

Bemærk: Når du nulstiller Safari, slettes din browserhistorie og andre oplysninger. Du kan læse mere i:

Kontroller proxyindstillingerne

Hvis computeren eller netværket er beskyttet af en proxyserver eller firewall, skal du sørge for, at netværks- og Internetindstillingerne er korrekte i kontrolpanelet. Forkerte indstillinger kan forhindre Safari i at oprette forbindelse til nogle websteder.

Kontakt webstedets ejer

  • Websiden forhindrer måske brugere i at få adgang til siden via Safari. Bed ejeren af webstedet om flere oplysninger.

  • Se efter, om den første del af adressen, som identificerer Internetprotokollen (f.eks. http og https), ikke et standardformat. I så fald kan Safari ikke åbne siden.

  • Spørg webstedets ejer, om der er fejl i webserverens konfiguration.

Brug den nyeste version af Safari

Du kan få oplysninger om opdatering af software i:

Hvis websiden stadig ikke åbnes, skal du rapportere fejlen ved at åbne menuen Handling øverst til højre i Safari-vinduet ligner et tandhjul) og vælge “Rapporter fejl til Apple”.


Hvis Safari ikke kan åbne et websted