Hvis du har problemer med overførsel

Safari kan håndtere de fleste filtyper, der findes på Internet, men i sjældne tilfælde kan du få problemer med at overføre eller åbne filer. Her er nogle mulige årsager.

Overførslen er ikke færdig

  • Du kan ikke åbne en fil, mens den overføres. Vent, til overførslen er færdig, og prøv derefter at åbne filen igen.

  • Sommetider overføres en fil ikke fuldstændigt, fordi der opstår et problem, eller fordi filen er beskadiget. Prøv at overføre det igen.

  • Vælg Vindue > Overførsler for at se listen over overførte filer. Hvis overførslen er afbrudt, skal du klikke på knappen Genoptag. Knappen Genoptag er orange med en buet pil.

Du kan ikke finde filen

Hvis filen er overført, og du ikke kan finde den, skal du vælge Vindue > Overførsler for at se listen over overførsler. Du finder filen ved at klikke på forstørrelsesglasset ud for filnavnet.

Bemærk: Hvis du har flyttet filen eller valgt en anden placering til overførte filer, kan Safari ikke finde eller åbne filen fra vinduet Overførsler.

Filens program kan ikke åbne filen

  • Hvis du ikke kan åbne filen, har du måske ikke et program, som kan åbne det. Se, om der er flere oplysninger på det websted, hvorfra du overførte filen.

  • Hvis du ikke kan åbne filen med det program, den blev oprettet i, kan filen være blevet beskadiget under overførslen. Slet filen, og prøv at overføre den igen.

Den overførte fil er komprimeret

Den overførte fil kan være komprimeret eller et diskbillede, der indeholder den ønskede fil. Hvis filen kommer fra et godkendt websted, kan du dobbeltklikke på det for at dekomprimere det.

Hvis du har problemer med overførsel