Hvis billeder ikke vises

Genindlæs websiden

Tryk på Ctrl-R, eller klik på ikonet Indlæs igen (den krumme pil) i Safaris adressefelt.

Kontroller indstillingerne

Måske er muligheden for at vise billeder slået fra. Du slår billeder på websider til på følgende måde:

    • Vælg Handling > Indstillinger, og klik på Udseende. (Menuen Handling findes i øverste højre hjørne af Safari-vinduet og ligner et tandhjul.)

    • Vælg “Vis billeder, når siden åbnes”.

Prøv at åbne en anden side

Hvis billeder vises på andre websider, findes årsagen til problemet måske på en bestemt side. Kontakt ejeren af webstedet for at få hjælp.

Kontroller Udviklermenuen

Hvis du udvikler et websted, skal du åbne Udviklermenuen og sikre dig, at muligheden Slå billeder fra ikke er valgt.

Hvis billeder ikke vises