Placera bokmärken i bokmärkesraden

Bokmärkesraden är en bra plats att ha bokmärken till de webbsidor du besöker ofta. Den finns nästan högst upp i Safari-fönstret och har en symbol med en öppen bok till vänster.

Så här lägger du till bokmärken i bokmärkesraden:

  • Gå till den webbsida du vill lägga in bokmärket till. Om du använder flikar kan du öppna flera webbsidor i flikar och bokmärka dem som en samling.

  • Välj Bokmärken > Lägg till bokmärke eller Bokmärken > ”Lägg till ett bokmärke för dessa flikar”. (Om bokmärkesmenyn inte visas trycker du ner alternativtangenten så visas menyraden.)

  • Ange ett namn på bokmärket eller samlingen i den dialogruta som visas.

  • Öppna popupmenyn och välj Bokmärkesrad och klicka på Lägg till.

Du kan snabbt lägga till ett bokmärke genom att klicka på lägg till-knappen (+) i verktygsfältet eller dra symbolen för webbsidan från adressfältet till bokmärkesraden.

Så här ändrar du ordningen på bokmärken i bokmärkesraden:

Dra dem fram och tillbaka.

Så här tar du bort ett bokmärke:

Dra ut det ovanför bokmärkesraden.

Placera bokmärken i bokmärkesraden