Placera bokmärken i bokmärkesmenyn

Du kan lägga till bokmärken i menyn Bokmärken så blir de lättare att hitta.

Så här lägger du till bokmärken i menyn Bokmärken

  • Gå till den webbsida du vill lägga in bokmärket till. Om du använder flikar kan du öppna flera webbsidor i flikar och bokmärka dem som en samling.

  • Välj Bokmärken > Lägg till bokmärke eller Bokmärken > ”Lägg till ett bokmärke för dessa flikar”.

  • Ange ett namn på bokmärket eller samlingen i den dialogruta som visas.

  • Öppna popupmenyn, välj Bokmärkesmeny och klicka sedan på Lägg till.

Du kan snabbt lägga till ett bokmärke genom att klicka på lägg till-knappen (+) i verktygsfältet.

Så här tar du bort bokmärken från menyn Bokmärken:

  • Klicka på symbolen med den öppna boken så visas bokmärkeslistan.

  • Klicka på bokmärkesmenyn i listan Samlingar.

  • Markera ett eller flera bokmärken du vill ta bort i bokmärkeslistan till höger och tryck på backstegstangenten.

    Om listan med bokmärken inte visas eftersom Cover Flow-vyn täcker den drar du handtaget under rullningslisten i Cover Flow uppåt.

Placera bokmärken i bokmärkesmenyn