Lägga in bokmärken till webbsidor

Om du lägger in bokmärken blir det lätt att gå tillbaka till dina favoritwebbsidor.

Så här lägger du in ett bokmärke till en webbsida:

  1. Gå till den webbsida du vill lägga in bokmärket till. Om du använder flikar kan du öppna flera webbsidor i flikar och bokmärka dem som en samling.

  2. Välj Bokmärken > Lägg till bokmärke eller Bokmärken > ”Lägg till bokmärken för dessa flikar”. (Om bokmärkesmenyn inte visas trycker du ner alternativtangenten så visas menyraden.)

  3. Ange ett namn på bokmärket eller samlingen i den dialogruta som visas.

  4. Ange var du vill spara bokmärket eller samlingen. Du kan lägga till bokmärket eller samlingen i bokmärkesraden, bokmärkesmenyn eller i en samling om du har skapat en.

  5. Klicka på Lägg till.

Du kan snabbt lägga till ett bokmärke genom att klicka på lägg till-knappen (+) i verktygsfältet eller dra symbolen för webbsidan från adressfältet till bokmärkesraden.

Du visar dina bokmärken genom att klicka på symbolen med den öppna boken.


Lägga in bokmärken till webbsidor