Lägga in bokmärken till RSS-sidor

Om du läser RSS-sidor (nyhetsartiklar), kanske du vill lägga in bokmärken till dina favoriter. Om du redan har lagt in ett bokmärke till RSS-sidans källa, om du t.ex. har lagt in ett bokmärke till New York Times webbplats, måste du ha ett separat bokmärke till RSS-visningen.

Så här lägger du in bokmärken till RSS-sidor:

  1. Gå till RSS-vyn för den webbsida du vill söka i. Gå till exempel till www.nytimes.com och klicka på RSS-symbolen i adressfältets högra ände.

    Om det finns fler än en RSS-visning för en webbsida visas en lista över alla tillgängliga RSS-sidor när du klickar på RSS-symbolen. Välj önskad sida.

  2. Klicka på knappen Lägg till (+).

  3. Ange ett namn för bokmärket, t.ex. ”Senaste artiklarna från NYT”.

  4. Ange var du vill spara bokmärket. Du kan lägga till bokmärket eller samlingen i bokmärkesraden, bokmärkesmenyn eller till någon annan samling om du har skapat en.

  5. Klicka på Lägg till.

    När du klickar på bokmärket visar Safari de senaste artiklarna.

Om du behåller bokmärket i bokmärkesraden eller menyn Bokmärken kan Safari regelbundet kontrollera om det har kommit nya artiklar och sedan visa antalet nya artiklar bredvid bokmärkets namn.


Lägga in bokmärken till RSS-sidor