Fylla i formulär automatiskt

När du behöver fylla i ett webbformulär, t.ex. om du anmäler dig till en kurs eller köper något, kan Safari fylla i det åt dig automatiskt.

Så här fyller du i ett webbformulär:

  1. Gå till webbsidan med formuläret.

  2. Klicka i ett fält på formuläret och börja skriva.

    Safari försöker hitta information för fältet och letar i din adressbok och bland information du tidigare har fyllt i formulär. Om Safari hittar sparad information fyller programmet i resten av texten åt dig. Om programmet inte hittar sparad information fyller du i fältet själv.

  3. Om det finns flera varianter som passar visas en meny. Välj rätt objekt och tryck på Retur.

Safari markerar fält som fyllts i automatiskt med gul färg.


Fylla i formulär automatiskt