Blockera popupfönster

Vissa webbsidor visar popupfönster. En webbsida kan till exempel använda ett popupfönster för att du ska kunna ange ditt användarnamn eller för att visa annonser. Du kan blockera sådana popupfönster.

Så här blockerar du popupfönster:

Välj åtgärdsmenyn > Blockera popupfönster så visas en bock bredvid alternativet. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

Om du blockerar popupfönster stoppas bara de fönster som visas när du öppnar eller stänger en sida. Popupfönster som öppnas när du klickar på en länk blockeras inte.

Om du blockerar popupfönster kan du missa viktig information på en webbsida.

Blockera popupfönster