Blockera innehåll

Webbsidor innehåller ofta tidskrävande program som installerar programvara i din dator eller visar annonser. Du kan förhindra att sådant innehåll hämtas. Tyvärr använder många bra funktioner samma teknik, så om du blockerar annonser kanske du också blockerar de animationer och den interaktivitet som gör webbsidorna intressanta.

Så här blockerar du en viss typ av innehåll:

  1. Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Säkerhet. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  2. Under ”Webbinnehåll” kan du markera och avmarkera olika slags innehåll som du vill blockera eller tillåta. Om du vill veta vad alternativen innebär klickar du på hjälpknappen (ser ut som ett frågetecken).

Se även

Hantera cookies

Blockera innehåll