Automatisera RSS

Du kan ange att Safari ska meddela dig direkt när en RSS-sida har nya artiklar och du kan även ställa in andra RSS-inställningar.

Så här gör du RSS-inställningar:

  1. Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på RSS. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  2. Gör dina val. Om du vill veta mer om alternativen klickar du på hjälpknappen (ser ut som ett frågetecken).

Automatisera RSS