Om Safari inte kan öppna en webbplats

Det kan finnas många orsaker till att Safari inte kan öppna en webbplats. Om det inte går att visa en webbplats kan du prova följande.

Kontrollera webbsidans adress

  • Kontrollera att du har angett rätt adress för webbsidan, och att du inte har skrivit fel.

  • Försök skriva in ”/index.html” i slutet av adressen.

Töm cacheminnet och återställ Safari

  • Du tömmer cacheminnet genom att trycka på Ctrl-alt-E och klicka på Töm. Uppdatera sedan webbsidan genom att trycka på Ctrl-R.

  • Om det inte hjälper att tömma cacheminnet väljer du åtgärdsmenyn > Återställ Safari och klickar på Återställ. Försök sedan öppna webbsidan igen. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

Anm: När du återställer Safari raderas surfhistoriken och annan information. Mer information finns i:

Kontrollera proxyinställningarna

Om datorn eller nätverket skyddas av en proxy eller brandvägg öppnar du Kontrollpanelen och kontrollerar att inställningarna för nätverk och Internet är rätt. Felaktiga inställningar kan leda till att Safari inte kan ansluta till vissa webbplatser.

Kontakta webbplatsens ägare

  • Webbsidan kanske hindrar användare med Safari att besöka den. Kontakta webbplatsens ägare och fråga.

  • Kontrollera om den första delen av adressen som identifierar Internetprotokollet (t.ex. http eller https) inte är standard. Om den inte är det kan Safari inte öppna den.

  • Fråga webbplatsens ägare om det är något problem med webbserverns konfiguration.

Använd den senaste versionen av Safari

Om du vill veta hur du uppdaterar programvaran läser du:

Om webbsidan fortfarande inte öppnas rapporterar du problemet genom att öppna åtgärdsmenyn högst upp i Safari-fönstrets högra hörn (ser ut som ett kugghjul) och välj ”Rapportera buggar till Apple”.


Om Safari inte kan öppna en webbplats