Om funktioner på en webbsida inte fungerar

Om några av funktionerna på en webbsida inte fungerar, t.ex. ljud eller animationer, kan du ha stängt av några av de verktyg som hjälper Safari att hantera visst innehåll på webbsidor.

Så här aktiverar du webbsidesfunktioner:

  1. Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Säkerhet. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  2. Se till att de här kryssrutorna är markerade: Aktivera insticksfiler, Aktivera Java och Aktivera JavaScript.

  3. Se till att den här kryssrutan inte är markerad: ”Blockera popupfönster”.

Om ovanstående steg inte hjälper kanske du behöver en insticksfil, ett litet program som hjälper Safari och förstärker dess funktioner.

Du kan också välja åtgärdsmenyn > ”Rapportera buggar till Apple” för att rapportera problemet.


Om funktioner på en webbsida inte fungerar