Om en webbsida visas förvrängd

De flesta webbsidor har textkodning som avgör hur tecknen på sidan visas. Texten kan bli förvrängd om webbsidan använder tecken som inte ingår i din förvalda textkodning samtidigt som sidan saknar korrekt angiven textkodning.

Så här väljer du en annan textkodning:

Välj Innehåll > Textkodning och välj sedan lämplig textkodning för det språk som används på sidan.

Om texten är förvrängd på sidor som du ofta öppnar kan du ändra den förvalda textkodningen. Om du vill veta mer läser du:


Om en webbsida visas förvrängd