Om en webbsida inte kan öppnas

Det kan finnas flera skäl till att en webbsida inte öppnas i Safari. Om det inte går att öppna en webbsida kan du prova följande.

Vänta ett tag och försök sedan igen

Webbplatsen kanske inte kan nås för tillfället.

Om webbsidan fortfarande inte öppnas avslutar du och startar om Safari. Försök sedan öppna den igen.

Töm cacheminnet och återställ Safari

  • Du tömmer cacheminnet genom att trycka på Ctrl-alt-E och klicka på Töm. Uppdatera sedan webbsidan genom att trycka på Ctrl-R.

  • Om det inte hjälper att tömma cacheminnet väljer du åtgärdsmenyn > Återställ Safari och klickar på Återställ. Försök sedan öppna webbsidan igen. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

Anm: När du återställer Safari raderas surfhistoriken och annan information. Mer information finns i:

Kontrollera Internetanslutningen

  • Kontrollera om du är ansluten till Internet genom att prova ett annat program som använder Internet, t.ex. ett e-postprogram.

  • Om du ansluter till Internet via ett företagsnätverk kan det ha en brandvägg som hindrar dig från att öppna webbsidan. Be nätverksadministratören om hjälp.

Kontrollera webbsidans adress

  • Kontrollera att du har angett rätt adress för webbsidan, och att du inte har skrivit fel.

  • Försök skriva in ”/index.html” i slutet av adressen.

  • Om du öppnar en webbsida med en Bonjour-adress ska du se till att sidan ligger på samma lokala nätverk som din dator.

Använd den senaste versionen av Safari

Du uppdaterar programvaran genom att gå till webbplatsen för Safari:

Kontakta webbplatsens ägare

  • Webbsidan kanske hindrar användare med Safari att besöka den. Kontakta webbplatsens ägare och fråga.

  • Länken till webbsidan du försöker öppna kanske försöker öppna en fil i något annat program. Om filen eller programmet inte finns får du ett meddelande som talar om att Safari inte kan öppna URL-adressen eller filen.

Om webbsidan fortfarande inte öppnas rapporterar du problemet genom att välja åtgärdsmenyn > ”Rapportera buggar till Apple”. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)


Om en webbsida inte kan öppnas