Om en stilmall är felaktig eller saknas

När du besöker en webbsida använder Safari de CSS-stilmallar (Cascading Style Sheet) du anger utöver de eventuella stilmallar som anges av sidan. En stilmall som anges av sidan kan ersätta din stilmall.

Så här kontrollerar du att du angivit rätt stilmall:

  1. Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Avancerat. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  2. Kontrollera vilken stillmall som är vald i popupmenyn ”Stilmall”. Om du vill veta mer om alternativen klickar du på hjälpknappen (ser ut som ett frågetecken).

Om en stilmall är felaktig eller saknas