Om en hämtad fil saknas

Beroende på vilken version av Windows du har sparar Safari hämtade objekt i mappen Mina dokument eller hämtningsmappen. Om du inte hittar något du hämtat provar du följande.

Så här hittar du en fil du hämtat:

  1. Välj åtgärdsmenyn > Hämtade filer. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  2. Klicka på förstoringsglaset bredvid ett filnamn i fönstret Hämtade filer så visas var filen finns på datorn.

Om en hämtad fil saknas