Om du har problem med att hämta filer

Safari kan hantera de flesta filer på Internet men du kan ibland få problem med att hämta eller öppna en fil. Här är några möjliga orsaker.

Hämtningen är inte klar

  • Du kan inte öppna en fil medan den hämtas. Vänta tills hämtningen är klar och försök sedan öppna filen igen.

  • Ibland hämtas en fil inte helt på grund av att problem uppstod eller att filen var skadad. Försök hämta den igen.

  • Välj Fönster > Hämtade filer för att visa en lista över hämtade filer. Om hämtningen är pausad klickar du på knappen för återupptagning. Knappen för återupptagning är orange med en böjd pil.

Du kan inte hitta filen

Om filen har hämtats med du inte kan hitta den väljer du Fönster > Hämtade filer så visas en lista över hämtade filer. Du tar reda på var filen finns genom att klicka på förstoringsglaset bredvid dess namn.

Anm: Om du flyttat filen eller ändrat platsen där hämtade filer sparas efter att du hämtat en fil, kan Safari inte hitta eller öppna den från fönstret Hämtade filer.

Filens program kan inte öppna filen

  • Om du inte kan öppna filen kanske du inte har det program som kan öppna den. Sök ytterligare information på webbplatsen där du hämtade filen.

  • Om du inte kan öppna filen med det program som skapade den kanske filen har blivit förstörd under hämtningen. Radera den och försök hämta den igen.

Den hämtade filen är komprimerad

Den hämtade filen kanske är ett komprimerat arkiv eller en skivavbild som innehåller den fil du vill ha. Om filen kommer från en pålitlig källa dubbelklickar du på den så packas den upp.

Om du har problem med att hämta filer