Om bilder inte visas

Uppdatera webbsidan

Tryck på Ctrl-R eller klicka på uppdateringssymbolen (böjd pil) i adressfältet i Safari.

Kontrollera inställningarna

Alternativet att visa bilder kan vara avstängt. Så här aktiverar du webbsidesbilder:

    • Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Utseende. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

    • Markera ”Visa bilder medan sidan öppnas”.

Prova att öppna en annan webbsida

Om bilder visas på andra webbsidor kan problemet vara begränsat till en viss webbsida. Kontakta webbplatsens ägare för hjälp.

Kontrollera utvecklarmenyn

Om du utvecklar en webbplats öppnar du utvecklarmenyn och kontrollerar att Avaktivera bilder inte är markerat.

Om bilder inte visas