Om Autoformulär inte fungerar

Safari kan fylla i formulär, användarnamn och lösenord automatiskt. Här är några saker du kan prova om den funktionen inte fungerar.

Kontrollera att Autoformulär är aktiverat

  • Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Autoformulär. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  • Markera ”Använd info från mitt Adressbok-kort” och ”Andra formulär”.

Kontrollera om det finns formulär på webbsidan

Det kanske inte finns några fält för Autoformulär att fylla i på webbsidan.

Om Autoformulär fortfarande inte fungerar kanske Safari inte kan matcha din personliga information med något av fälten på webbsideformuläret. Till exempel så använder Safari informationen från ditt kort i adressboken till att fylla i formulär. Om ett formulär kräver ett telefonnummer och det inte finns något telefonnummer angivet på ditt kort måste du fylla i det manuellt.


Om Autoformulär inte fungerar