Visa RSS-sidor

Du kan titta på en RSS-sida i taget eller låta Safari visa flera på en enda sida. Det gör att du snabbt kan ögna igenom artiklar från flera webbplatser utan att besöka var och en för sig.

Så här visar du en enda RSS-sida:

  • Klicka på RSS-symbolen i adressfältet i Safari när den visas.

  • Klicka på ett bokmärke för en RSS-sida.

Så här visar du flera RSS-sidor samtidigt:

  • Klicka på symbolen med den öppna boken så visas alla dina bokmärken.

  • Klicka på lägg till-knappen (+) längst ner i sidofältet till vänster så att en ny ”namnlös mapp” skapas. Byt till valfritt namn på mappen.

  • Dra bokmärken för två eller fler RSS-sidor till den nya mappen.

  • Dra mappen med RSS-sidor till överst i sidofältet och släpp den i mappen Bokmärkesrad eller Bokmärkesmeny.

Du kan nu klicka på mappnamnet i bokmärkesraden eller bokmärkesmenyn och välja Visa alla RSS-artiklar.

När du visar RSS-sidor finns det alternativ på höger sida i Safari-fönstret med vilka du kan söka och sortera artiklarna. Det finns också ett reglage som anger hur många rader av artikeln som visas i RSS-vyn.


Visa RSS-sidor